Cal Check chuẩn Clo dư HANNA HI96701-11 (0.00 - 5.00 mg/L (ppm)) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

6,725,664₫

Mô tả

Dải đo: 0.00 - 5.00 mg/L (ppm)

Giá trị chuẩn của Clo dư 1.00 +/- 0.03 mg/L (ppm) @25oC

HI96701-11 là một bộ cuvet dung dịch chuẩn chất lượng cao dùng để xác nhận và hiệu chỉnh máy quang cầm tay đo Clo dư có thang đo 0.00-5.00 mg/L (ppm). HI96701-11 bao gồm một cuvet "A" dùng để zero máy và một cuvet "B" để xác nhận hoặc hiệu chỉnh. Giá trị mong đợi từ cuvet "B" là 1.00 +/- 0.05 mg/L clo dư @ 25°C.Bộ chuẩn chất lượng cao được sản xuất tại nhà máy tiên tiến của chúng tôi sử dụng hóa chất trong một môi trường kiểm soát nhiệt độ.

 

 Cal Check chuẩn Clo dư HANNA HI96701-11 (0.00 - 5.00 mg/L (ppm)) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/