Bộ thuốc thử Nitơ-Amoniac Hach 2458200 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

4,988,808₫

Mô tả

Tham số: Amoniac 

Dung dịch nền

Tên phương pháp: Nessler

Dải nồng độ: 0.02 - 2.50 mgL NH3-N

Số lần đo: 250

Phương pháp: 8038

Thiết bị: Tất cả ngoại trừ DR 900, DR800 Series, PC II

 Bộ thuốc thử Nitơ-Amoniac Hach 2458200 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/