Bộ thuốc thử clo tổng dùng cho máy PCA Hanna HI70481 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,807,740₫

Mô tả

Cung cấp gồm: 500ml dung dịch đệm, 500ml thuốc thử chỉ thị DPD và 6g bột.

 Bộ thuốc thử clo tổng dùng cho máy PCA Hanna HI70481 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/