Bộ thuốc thử clo dư dùng cho máy phân tích PCA Hanna HI70480 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,807,740₫

Mô tả

Bộ thuốc thử clo dư HI70480 bao gồm:

1. HI70450: Dung dịch chỉ thị clo dư cho PCA, 500 mL 

2. HI70451: Dung dịch đệm clo dư cho PCA, 500 mL 

3. HI70452: Thuốc thử DPD cho PCA, 5 gói bột.

Chú ý: Dung dịch chỉ thị cần được kích hoạt trước khi sử dụng.

- Thêm 5 gói bột thuốc thử HI70452-0 vào chai dung dịch chỉ thị.

- Đậy nắp và lắc chai trong vài phút để đảm bảo bột đã hòa tan hoàn toàn.

- Dung dịch chỉ thị hiện đã được kích hoạt và sẵn sàng để cài đặt trong Bộ Kiểm soát PCA (Process Color Analyzer).

 Bộ thuốc thử clo dư dùng cho máy phân tích PCA Hanna HI70480 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/