Bộ kiểm tra Photphat HANNA HI38061 (100 mẫu) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

4,750,416₫

Mô tả

Thang đo

0.00 t~1.00 mg/L (ppm) PO₄³⁻;

0.0~ 5.0 mg/L (ppm) PO₄³⁻;

0~50 mg/L (ppm) PO₄³⁻

Độ phân giải

0.02 mg/L (thang đo 0.00 ~1.00 mg/L);

0.1 mg/L (thang đo 0.0~ 5.0 mg/L);

1 mg/L (thang đo 0 ~ 50 mg/L)

Phương pháp: Axit ascorbic

Số lần đo: 100

Loại CTK: Đĩa so màu

Cung cấp gồm

HI38061 được cung cấp kèm 100 gói thuốc thử phốt phát, 500mL nước khử khoáng, đĩa so màu, 2 ống thủy tinh có nắp, pipet nhựa 3mL và pipet nhựa dài.

 Bộ kiểm tra Photphat HANNA HI38061 (100 mẫu) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/