Bộ kiểm tra nồng độ muối bề mặt ELCOMETER 134CSN (0-100µg/cm²) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

110,992,167₫

Mô tả

Dải đo: 0 - 100µg/cm²        (0 - 100ppm)

Độ phân giải: 1µg/cm² (1ppm)

Thời gian lấy mẫu: khoảng 1-5 phút

Nhiệt độ bảo quản: không quá 25°C (77°F)

Trọng lượng:  1.76kg (3.8lb)

Kích thước: 360 x 320 x 140mm (14.2 x 12.6 x 5.5”)

Cung cấp bao gồm: 5x mẫu kiểm tra (bao gồm: 5x mẫu kiểm tra clo, 5x que thử nitrat, 5x mẫu thử sunfat, 5x xi lanh), 1x máy đo màu, hộp vận chuyển và hướng dẫn sử dụng.

 Bộ kiểm tra nồng độ muối bề mặt ELCOMETER 134CSN (0-100µg/cm²) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/