Bộ kiểm tra bề mặt ELCOMETER 139 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

28,048,235₫

Mô tả

Kích thước: 172 x 110 x 100mm (6.75 x 4.25 x 4.00”) 

Trọng lượng: 310g (10.9oz)

Cung cấp bao gồm: 20 x Ống nghiệm lấy mẫu Polystyrene dung dịch đệm 1.0ml (0.035fl oz), 1 x Ống nghiệm dung dịch pha loãng Part A, 1 x ống nghiệm dung dịch pha loãng Part B, 2 x ống Pipet truyền dung dụng pha loãng, 3 x chai nhỏ giọt Test Part A - chứa bột ACh-E (làm khô đông lạnh), 3 x chai nhỏ giọt Test Part B - chứa bột ATC (làm khô đông lạnh), 1 x chai nhỏ giọt Test Part C - chứa dung dịch Chromogen DTNB, 1 x Chai dung dịch làm sạch- chứa 25ml ( 0.89fl oz) cồn xát (70% IPA), 20 x Bông gạc (q-tip), 2 x miếng swab - 2.54 x 2.54cm (1 x 1"), 1 x Cặp nhíp, 1 x túi , 1 x Hướng dẫn sử dụng.

 Bộ kiểm tra bề mặt ELCOMETER 139 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/