Bộ dung dịch hiệu chuẩn độ đục HANNA HI98703-11 (<0.10, 15, 100, 750 NTU) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

4,795,164₫

Mô tả

Bộ dung dịch hiệu chuẩn gồm : <0.10, 15, 100, 750 NTU

Dùng phù hợp với các máy : HI93414 và HI98703

 Bộ dung dịch hiệu chuẩn độ đục HANNA HI98703-11 (<0.10, 15, 100, 750 NTU) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/