Bộ dung dịch chuẩn độ dẫn HORIBA 503-S (250 mL; 84 uS / 1413 uS / 12.88 mS / 111.8 mS) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,425,600₫

Mô tả

Bộ bao gồm:

Dung dịch chuẩn dẫn điện 84 uS / cm @ 25 ° C 250ml

Dung dịch chuẩn dẫn điện 1413 uS / cm @ 25 ° C 250ml

Dung dịch chuẩn dẫn điện 12,88 mS / cm @ 25 ° C 250ml

Dung dịch chuẩn dẫn điện 111,8 mS / cm @ 25 ° C 250ml

 Bộ dung dịch chuẩn độ dẫn HORIBA 503-S (250 mL; 84 uS / 1413 uS / 12.88 mS / 111.8 mS) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/